เมื่อเวลา 10.30 น. เกิดเหตุต้นไม้ล้มในป่า ทำให้ดึงสายเสาไฟแรงสูงหักโค่น จำนวนสี่ต้น โดยล้มในป่า 3 ต้น และยังมีที่ล้มขวางถนน 1 ต้น ทำให้รถสัญจรไม่ได้ บริเวณสวนควินิน เส้นทางระหว่างวัดพระธาตุดอยสุเทพ ถึงพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์