สพป.เชียงใหม่เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานต่อสาธารณชน ขานรับนโยบายรัฐบาล

สพป.เชียงใหม่เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานต่อสาธารณชน ขานรับนโย บายรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายเดช ศิรินาม ผู้ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการขับเคลื่อน “สพฐ.เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริตฯ” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานต่อสาธารณชนจำนวน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาล้านนา ซึ่งเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน จึงให้เน้นย้ำการบริหารด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
สำหรับ กิจกรรมภายในงาน มีการมอบธงเขตสุจริตให้กับผู้บริหาร และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม โดย สพป.เชียง ใหม่ เขต 1 มีนโยบายในการบริหารโดยมุ่งหวัง “พัฒนาคนสุจริต พัฒนางานสุจริต พัฒนาเขตสุจริต” และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ จากนั้นได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะรอบบริเวณศาลากลางฯ เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น