โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อม คณะครู บุคลากร นักเรียน และศิษย์เก่า ร่วมพิธีฯ ในปีนี้ผู้แทนครู กล่าวนำไหว้พระ ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำบูชาครู และตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานซึ่งประกอบด้วยดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก และดอกเข็มมา
กราบไหว้ครู

ร่วมแสดงความคิดเห็น