สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมนันทนาการ กลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 เพื่อสามารถแสดงตัวตน และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น. ที่ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี​ นายพัชร ตั้งพานิช รักษาการรองอธิบดี /ผอ.สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 โดยมี น.ส.ปราณ​ปรียา​ พลเยี่ยม​ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ นายวัลลภ​ สว่างพงษ์​ ผู้แทน ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประ เทศไทย จ.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน​
สำหรับ กิจกรรมที่ 5​ กิจกรรม​นันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ (พิการ) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มิ.ย.61 ณ​ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี​ โดย สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียง ใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ และความตระหนัก ในด้านการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้มีโอกาสแสดงบทบาทและแสดงตัวตนให้สังคมได้รับรู้ ยอมรับ และเป็นอันหนึ่งอันเดียว สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 300 คน จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่ 8 โรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น