โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา ร่วมกับฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน พร้อมกับปลูกฝังให้นักเรียนรักการใช้ภาษาจีน และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของจีน ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเล่าประวัติเทศกาลบ๊ะจ่าง การวาดภาพระบายสี การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเทศกาลบ๊ะจ่าง และการแจกบ๊ะจ่างให้นักเรียน เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และคณะผู้บริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม
เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของประเทศจีน ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ของปฏิทินจีน ของทุกปี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึง ซีว์หยวน กวีผู้รักชาติแห่งรัฐฉู่ เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเป็น 1 ใน 3 เทศกาลสำคัญของชาวจีน คือเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ และเทศกาลบ๊ะจ่าง ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวไทยเชื้อสายจีน ต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น