เชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีขาวร่วมแสดงพลัง ในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโยลีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อมในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

โดยดำเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิด และคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อเกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยการปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกิดความคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมกับร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคน

สำหรับ ภายในงานดังกล่าว จะมีการจัดกิจกรรมและการประกวดแข่งขันในระดับประถมและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ , ประกวดวงดนตรีสตริง , ประกวดเต้นประกอบเพลง , แข่งขันตีกลองสะบัดชัย , แข่งขันภาพยนตร์สั้น และการประกวดวาดภาพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย โดยขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายนนี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโยลีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น