โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรตินำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งนำมาสาธิตวิธีการใช้ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ณ อาคารชิงหัว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น