โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School วชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ขอแสดงความยินดีกับ นางรติมา ปฤษฏางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน คณะครูและนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561 รอบที่ 1 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน เมื่อเดือนที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561  ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประถมศึกษา และกลุ่มมัธยมศึกษา ผลการคัดเลือกกลุ่มมัธยมศึกษา โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้คัดการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าคัดเลือกระดับประเทศต่อไป เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่สถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการกระบวนจัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับการคัดเลือกครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!