หอการค้าแฟร์ 2018 จัดเต็ม กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ครบวงจร บูรณาการภาคการศึกษา – ภาครัฐตั้งเป้าเงินสะพัด 100 ล้านบาท

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ทุ่มสุดตัวจัดงานหอการค้าแฟร์ 2018 ภายใต้งาน Lanna Expo 2018 โดยยึดแนวทางการบูรณาการภาครัฐ ภาคการศึกษาแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ หอการค้าคาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานมากกว่า 250,000 คน ตลอด 10 วัน

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดงาน “หอการค้าแฟร์ 2018” Chamber of Commerce Fair 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ซึ่งได้จัดบูธจำหน่ายสินค้าและแสดงศักยภาพเศรษฐกิจของเชียงใหม่ ทั้งหมด 125 บูธ แบ่งเป็นโซนสินค้าฮาลาล ฮาลาลสตรีท โซนนิทรรศการฮาลาล โซน Wellness โซนผู้ประกอบการจากโครงการ cosmetic Valley โซนตลาดผลไม้ เป็นต้น
ประธานหอการค้าฯ กล่าวอีกว่า หอการค้าแฟร์ 2018 นับเป็นกิจกรรมครั้งใหญ่ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงอย่างดียิ่ง และใกล้ชิดกับภาครัฐ ภาคการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่สำคัญในการผลักดันโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบและรูปธรรม

ดร. วินัย ดะลันห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าทางศูนย์ ได้ให้ความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากต้องการให้เกิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ที่จะส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นกลางด้านฮาลาลของภาคเหนือ ตลอดจนการกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลพื้นที่ภาคเหนือ และสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs
ปีนี้ได้ร่วมออกบูธภายในโซนหอการค้าฯ แฟร์ 2018 จำนวนถึง 70 บูธ ซึ่งนอกจากสินค้าประเภทอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลแล้ว ยังมีสินค้าครบกลุ่มอื่นๆ อาทิ สินค้ากลุ่มท่องเที่ยว ซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!