ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่า ขณะนี้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในหลายพื้นที่ภาคเหนือทั้งที่เชียงใหม่, น่าน ,ตาก กังวลกับปัญหาการรับซื้อผลผลิต เนื่องจากหลายจุดรับซื้ออ้างสาเหตุโรงงานผลิตอาหารสัตว์ใหญ่ ชลอการกักตุนผลผลิต ทำให้ราคาที่คาดว่าน่าจะขายได้ กก.ละ 6-7 บาท เริ่มไม่แน่นอน ประกอบกับต้นทุนการปลูกสูงขึ้น ตั้งแต่ปุ่ยบำรุงต้น ถุงละ 6-7 ร้อยบาท ต้องใช้ 3 ถุงต่อไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์ 600 บาท ค่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 1,000 บาท ค่าจ้างแรงงานในการไถปรับพื้นที่ก่อนปลูก และเก็บเกี่ยวอีก 3-6 ร้อยบาทแล้วแต่ช่วงแรงงานว่างงานหรือไปเก็บผลผลิตอย่างอื่น ถ้าขาดแคลนก็ต้องเพิ่มให้เพื่อจูงใจส่งผลให้มีต้นทุนผลิตถึงไร่ละ 4-5 พันบาท
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ ระบุว่าเท่าที่พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่างยืนยันว่าหากขายในราคาที่กำหนดตามนโยบายช่วยเหลือ 6-7 บาท เกษตรกรอยู่ได้ เพราะเท่าที่ทราบ ก.พาณิชย์ ขอให้โรงงานอาหารสัตว์และพ่อค้าพืชไร่ รายงานปริมาณสต๊อกข้าวโพดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งช่วงเดือนนี้จะมีข้าวโพดในไร่ออกสู่ตลาดอีกประมาณ 11,000 ตันเท่านั้น แต่จากนโยบายบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อ14 มิย.61 มีประกาศผ่อนปรนมาตรการควบคุมนำเข้าข้าวสาลี 3 : 1 ส่วนลงเป็น 2 : 1 ส่วนตั้งแต่ 15มิย. – 31สค.2561 ช่วงนั้นผลผลิตไม่อยู่ในมือเกษตรกรแล้ว ก็น่าคิดว่าช่วยเหลือใคร
ทั้งนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเชียงใหม่นั้นจะปลูกมากในอ.แม่แจ่ม,อ.ฝางและเชียงดาว ประมาณ 19,000 ไร่ เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ผลผลิตกว่า 12,000 ตัน แต่หากรวมพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะมีผลผลิตในระบบเกือบแสนตัน เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล มีปัญหาการบุกรุกผืนที่ป่าเพาะปลูก และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หมอกควันในช่วงกพ.-มีค.ทุกๆปี จนส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกถูกควบคุม และเริ่มลดลง
อย่างไรก็ตามผู้ปลูกข้าวโพดหลายแหล่งระบุว่าหากต้องการให้ผลผลิตไม่มีปัญหาแหล่งซื้อหรือคุณภาพจากการนำไปขายตามจุดต่างๆ ก็ต้องยอมจ่ายเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ราคาที่สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป 2-3 เท่าตัว ต้องแบกรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ ก็ยังมาเจอลูกเล่นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ใหญ่ๆ จะหยุดรับซื้อข้าวโพด และมีความพยายามนำเข้าข้าวสาลี และข้าวบาเลย์มาทดแทน ขณะนี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่หยุดรับซื้อข้าวโพด มี 13 โรงงานส่วนใหญ่ร่วมเครือข่ายธุรกิจรายใหญ่ของไทยทั้งสิ้น