เดินหน้าติดฉลากประหยัดพลังงาน ในสินค้าเพิ่ม พร้อมเติม QR Code เพื่อให้ข้อมูลลูกค้า

เดินหน้าติดฉลากประหยัดพลังงาน ในสินค้าเพิ่ม พร้อมเติม QR Code เพื่อให้ข้อมูลให้ลูกค้า คาดอนาคตสินค้าประหยัดพลังงานขายดี เพราะเป็นทางเลือกของผู้บริโภค และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาคเอกชน ให้มีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยเดินหน้าโครงการ “ฉลากประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง” ซึ่งในปี 2561 นี้ พพ. ได้มีการติดฉลากเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องดูดควัน เครื่องทอดน้ำมันท่วม รวมเป็น 19 ผลิตภัณฑ์ และตั้งเป้าการติดฉลากประมาณ 7 ล้านใบ
ขณะที่ผลการดำเนินงานตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดย  พพ.ได้เริ่มออกฉลากครั้งแรกเมื่อปี 2550 ให้กับผลิตภัณฑ์แรก คือ เตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน จากข้อมูลของ พพ. ณ สิ้นปี 2560 พบว่า ติดฉลากไปแล้วกว่า 30 ล้านใบ ซึ่งโครงการนี้สร้างผลประหยัดพลังงาน สูงกว่า 739 พันตัน น้ำมันดิบ (Ktoe) คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดกว่า 23,000 ล้านบาท ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3.8 ล้านตัน
นอกจากนี้ พพ. ได้มีการปรับปรุงตัวฉลากใหม่ เพิ่ม QR Code สะดวกต่อการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง QR Code ในอนาคตคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เข้าสู่ตลาดอีกเป็นจำ นวนมาก ทางผู้บริโภคจะมีทางเลือก ในการเลือกใช้อุปกรณ์ได้มากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น