สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือน!! เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ เสี่ยงปอดบวม แนะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุควรดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสูง หนาวเย็น จะทำให้ร่างกายที่มีระดับภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนวัยอื่นๆ อยู่แล้ว ต่ำลงไปอีก จึงมีโอกาสเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และอาจมีโรคปอดบวมแทรกซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมดจากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วยโรคปอดบวม จำนวน 5,704 คน พบมากที่สุดในพื้นที่ อ.แม่อาย 620 คน, อ.เมือง 615 คน และ อ. สันป่าตอง 579 คน ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, อายุ 55-64 ปี และอายุ 45-54 ปี ตามลำดับ
นางวิภารัศมิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคปอดบวมเกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส มักเป็นโรคแทรกซ้อนหลังป่วยไข้หวัดประมาณ 2 วัน โดยผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอมีเสมหะ น้ำมูกเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวข้น เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบง่าย เด็กเล็กและผู้สูงอายุ อาจจะมีอาการเหล่านี้ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบทุกอาการ แต่ควรให้ความสนใจอาการแทรกซ้อนของโรคปอดบวม เช่น ในผู้สูงอายุอาจจะมีไข้ หรือตัวอุ่น ๆ มีอาการซึมหรือสับสน ส่วนในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จะมีไข้สูง ซึม ไม่ดื่มน้ำหรือนม มีอาการหายใจลำบาก หอบเร็ว หรือหายใจมีเสียงดังหวีด หรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม
ด้วยความห่วงใยสุขภาพประชาชน จึงได้ย้ำเตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยมาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ฉีด” คือ ปิดปากจมูกเมื่อป่วย ไอ จาม สวมหน้ากากอนามัย หรือไอใส่ต้นแขนตนเอง ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม สถานที่คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก เมื่อมีอาการป่วยให้หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมกับผู้อื่นเพื่อให้หายป่วยเร็วและไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น รวมถึงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หากสงสัยป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวมหรือป่วยเกิน 48 ชั่วโมงอาการไม่ดีขึ้น เหนื่อยง่าย หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรค หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 110

ร่วมแสดงความคิดเห็น