เช้านี้ที่…อ่างขาง

0
74
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
สูงสุด 24.3 องศา
ต่ำสุด 18.1 องศา
ยอดหญ้า 17.5 องศา
ปริมาณน้ำฝน 2.1 มม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น