วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดแข่งขัน “ลาบเมือง กิ๋นลำ 3 โลก”

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการประกวด “ลาบเมือง กิ๋นลำ 3 โลก” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครบรอบ 81 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยตัวแทนครูแต่ละแผนกวิชาช่างหรือฝ่ายงาน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละ 3 – 5 คน เข้าแข่งขันทำลาบเนื้อ ( ควาย ) โดยใช้เนื้อที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคและต้องมาจากแหล่งผลิตที่เป็นมาตรฐาน

พร้อมจัดเตรียมวัตถุดิบ-เครื่องมือ อุปกรณ์ทุกชนิดในการจัดทำลาบมาเอง ขั้นตอนในการทำทุกขั้นตอนต้องจัดทำในบริเวณการแข่งขัน พร้อมจัดเตรียมภาชนะที่จะใส่ให้คณะกรรมการตรวจ ชิมรสชาติ และตกแต่งให้สวยงาม ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง เมื่อปรุงเสร็จแล้วให้จัดวางในขันโตก ดังนี้ – ลาบเนื้อดิบ 1 ถ้วย – ลาบเนื้อสุก 1 ถ้วย – เครื่องเคียง เช่น ผักสด ฯลฯ ตามความเหมาะสม

ลาบเมืองเป็นอาหารที่ต้องใช้คนหลายๆคนร่วมในการทำ เช่น คนลาบ คนตำน้ำพริก คนเก็บผักเก็บเครื่องเคียง ทุกคนต้องมีส่วนร่วม มีความร่วมมือกัน จึงถือกันว่าลาบเมืองเป็นอาหารแห่งความสามัคคี โดยกองเชียร์แต่ละแผนกวิชาช่างร่วมกันเชียร์ผู้เข้าแข่งขันลาบเมืองอย่างเต็มที่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ผลการแข่งขัน“ลาบเมือง กิ๋นลำ 3 โลก” มีดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล มูลค่า 1,800 บาท ได้แก่ทีม Latex Buffalo แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 1,300 บาท ได้แก่ทีม Swing Buffalo แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล มูลค่า 1,000 บาท 1 ได้แก่ทีม เขียง ปอ โฮ่ง แผนกวิชาช่างยนต์

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมได้รับเกียรติบัตร เสร็จการแข่งขันคณะครู และบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และ“ลาบเมือง กิ๋นลำ 3 โลก” ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น