ประทับใจจิตอาสาเด็ก ช่วยเก็บขยะ “ถ้ำหลวง”

ภาพประทับใจ เด็กๆจากมูลนิธิบ้านครูน้ำ จำนวน 9 คน มาเป็นจิตอาสา ช่วยเก็บขยะบริเวณถ้ำหลวง

เมื่อเวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เด็กๆจาก มูลนิธิบ้านครูน้ำ จำนวน 9 คน อายุประมาณ 10-12 ปี ได้นำถุงขยะสีดำ โดยแบ่งกันเดินเก็บขยะในบริเวณด้านหน้า วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน  อ. แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งอาสาเข้ามากับทางมุูลนิธิฯ โดยเด็กๆบอกว่าอยากมาช่วยเหลือทีมงาน ที่ทำงานกู้ชีพในถ้ำหลวง แม้ว่าจะทำอะไรไม่ได้มาก แต่มาช่วยเก็บขยะก็ยังดี โดยเด็กๆ ได้พากันเก็บ รวบรวมทั้งขยะที่ตกอยู่ตามพื้น และเก็บถุงขยะ ที่อยู่ตามจุดต่างๆมารวบรวมเอาไว้ในจุด ที่จะมีรถขยะมาเก็บ เพื่อความสะอาดในพื้นที่ โดยเข้ามาเป็นจิตอาสาได้ 2 วันแล้ว

สำหรับมูลนิธิบ้านครูน้ำ ภายใต้มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก เลขที่ 321 หมู่ที่ 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียง ราย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในเขต อ.แม่สาย- อ. เชียงแสน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และได้ส่งเสริมเด็กทางด้านการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพ โดยยึดหลักการทำงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก และได้เปิดบ้านพักฟื้นฟูสำหรับเด็กกลุ่มนี้ ตั้งแต่ปี 2544 โดยเด็กส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าอาข่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น