เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2561 นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน ได้รับแจ้งเหตุน้ำท่วมข้าวชาวบ้านเสียหายเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากฝนตกหนักประกอบกับน้ำป่าหลากสมทบบริเวณหมูที่ 6 และ 10 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย โดยการประสานและตรวจสอบของ นายสมชาย วงค์สาย ผญบ.หมู่ที่ 6 และนายสงคราม โปธิ ผญบ.หมู่ที่ 10 ทราบว่ามีไร่นาชาวบ้านได้รับผลกระทบเสียหายรวมแล้วไม่ต่ำ 100 กว่าไร่ ซึ่งได้รายงานเบื้องต้นให้ทางอำเภอทราบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ส่วนทางด้านชาวบ้านแจ้งว่าเพิ่งทำการปลูกข้าวกล้าไปเมื่อ 2 วันก่อน พอดีเกิดฝนตกหนักทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางเพิ่มปริมาณสูงขึ้นประกอบกับน้ำป่าไหลลงมาสมทบอีกทำให้ข้าวกล้าจมเสียหายดังกล่าว