ร.อ.ทองสุข ถาปิงยศ นายกสมาคมทหารผ่านศึก ลำพูน เปิดเผยว่าสมาคมทหารผ่านศึก กำหนดจัดกิจ กรรมคอนเสิร์ตการกุศล ภายใต้ชื่อโครงการ “ชาวลำพูนร่วมร้อยดวงใจ สู่ทหารผ่านศึกลำพูน “ เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่ง ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ โดยคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ ได้นำศิลปินบ่าววี อาร์สยามเต็มวง และมายากล เปลี่ยนหน้า เหน่ง ฟรีแมนโชว์จากรายการเกมพันหน้า กระบี่มือหนึ่ง อึ้ง ทึ่ง “เสียว” ซึ่งจะจัดงานขึ้น ในวันที่ 8 กั.ย.61 ตั้งแต่เวลา 18.00- 22.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรรชวิทยาลัย
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือสมาชิกในจังหวัดแล้ว และยังร่วมถึงการช่วยเหลือทหารผ่านศึกใน จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอนอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกทหารผ่านศึกลำพูน
2.เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับ บุตร ธิดา ของสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน
3.เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อนใน จ.ลำพูน
4.จัดซื้ออุปกรณ์ สนง.สมาคมทหารผ่านศึกลำพูน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ ในการดำรงชีวิตตามอัตภาพ ที่ยังไม่เพียงพอในสภาวะปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือบางส่วนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม แต่ก็มีขีดจำกัดในการสงเคราะห์ดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุที่สมาชิกทหารผ่านศึก มีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือนั้น มีจำนวนมากทั่วประเทศ