เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 13.40 น. เกิดอุบัติเหตุบนถนนมหิดลขาเข้า(ปั๊มบางจากมงฟอร์ต) จนท.ตำ รวจจราจร กำลังเข้าตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการจราจร รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยด้วย
ที่มา : กลุ่มไลน์จราจร