เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 ในพื้นที่ จังหวัดน่านได้เกิดฝนตกหนักทั่วทั้งจังหวัดทำให้ ได้เกิดน้ำป่าไหลหลหากเข้าท้วมบ้านเรื้อนราษฎรและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในพื้นที่ ได้แก่ บ้านก๋ง หมู่ที่ 1ตำบลยม บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ,บ้านนาเผือก หมู่ที่ 4 และบ้านถ่อน 2 ตำบลจอมพระ และบ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 บ้านต้นฮ่างหมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา และ ในพื้นที่ บ้านส้าน หมู่ที่ 2 และบ้านส้าน 1 หมู่ที่ 13 ตำบลสถาน อ.ปัว จ.น่าน บางพื้นที่ได้ท้วมบ้านเรือนราษฎร และการเกษตรเสียหายเป็นบริเวณกว้าง อีกทั้ง ถนนสาธารณะ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน สะพานข้ามลำน้ำ มีน้ำท่วมเป็นระยะทางยาว น้ำไหลเชี่ยวตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้บางพื้นที่ ข้อสังเกตน้ำมีสีแดงขุ่น มีเศษซากไม้ลอยมาตามลำน้ำสาขา ไหลลงสู่แม่น้ำน่านจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ราบลุ่ม รถเล็กผ่านไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ ขณะนี้ระดับน้ำย่างยังคงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร หลายสังกัด เข้าช่วยขนข้าวของมีค่าของชาวบ้าน ขึ้นที่สูง และอบต.ในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่เกิดผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อลดความเสียหาย
ด้านนายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ สาขาเชียงกลาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส. หน่วยทหารในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อบต. ได้เดินทางเข้าไปอำนวยการสั่งการ เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น จากการสำรวจปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่อำเภอท่าวังผา ทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำจากลำน้ำย่างล้นตลิ่ง ทำให้ราษฎรได้รับความเสียหายและเดือดร้อน จำนวน 2 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน คือ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว ส่วนพื้นที่การเกษตรและเครื่องใช้ในครัวเรือนขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ
สำหรับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่สูงสุดในพื้นที่ จ.น่าน คืออำเภอท่าวังผา วัดได้ 68.9 มิลลิเมตร และในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองได้วัดได้ 30 มิลลิเมตร และระดับน้ำที่ N.1 กาดแลง เวลา 12.00 วัดระดับน้ำได้ 4.25 เมตร.และ เวลา 13.00น.วัดได้ 4.55 เมตร ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว สำหรับจุดวิกฤตในเขตเทศบาลเมืองน่าน ระดับน้ำ N.1 กาดแลง จะอยู่ที่ 7 เมตร