นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นายธิษณ์ธนัย แก้วเพ็ชร์ นักเรียนชั้น ม.5/1 ที่ได้รับ 3 รางวัลจากการเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมแข่งขันประกวดความสามารถเวทีเยาวชนโลก “Best Princess & Prince Of The World 2018” ณ เมืองบาตูมิ ประเทศจอร์เจีย โดยได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัล Prince of Asia
2.รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม The Best National Costume
3.รางวัล The Best Charity Project