มูลนิธิสื่อประชาธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมประกวดการผลิตสื่อในประเด็นผู้สูงวัย ในหัวข้อ “รู้ทันสื่อ รู้ทันสิทธิพลเมืองผู้สูงวัย” สนใจสามารถสมัครได้ไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ และอายุ เป็นงานวีดีโอ ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ และถ่ายทำ จะเป็นหนังสั้น สารคดี ฯลฯ (แต่ไม่เกิน 5 นาที) ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่
https://prachatham.com/event_detail.php?id=26
#เตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงวัย #สื่อปลอดภัย