โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมทำการแสดง “วัฒนธรรมจีนหรรษา”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการแสดง “วัฒนธรรมจีนหรรษา” ซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจีน ของนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงความสามารถของนักเรียนแขนงต่างๆ

อาทิ การแสดงเชิดสิงโตของนักเรียนระดับประถมศึกษา , การบรรเลงกู่เจิง , การแสดงนาฏศิลป์จีนอันสวยงามและอ่อนช้อย และการขับร้องบทเพลงจีน เป็นต้น โดยมี นางพาน จิ่น รองกุงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ กิจกรรมงาน “ล้านนาเอ็กซ์โป 2018” (Lanna Expo 2018) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น