โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา กับโรงเรียนมัธยมต้าซิ่ง

วันที่ 6 ก.ค.61 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา /ประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ และโรงเรียนมัธยมต้าซิ่ง มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายหลี่ กั๋ว ฮุย ผอ.ฝ่ายต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมต้าซิ่ง ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางด้านการศึกษา เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือทางการศึกษาของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างกัน โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองโรงเรียนร่วมพิธี ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น