ชื่นมื่น ราชภัฏเชียงใหม่ เดินขึ้นดอย รับเข็ม 61 ต้อนรับเฟรชชี่ 7,000 กว่าคน

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ปี 2561 ที่มีนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมกว่า 7,000 คน ซึ่งในปีนี้ มีการแต่งกายเน้นเสื้อสีเหลืองล้วน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 ก.ค.61
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ช ม.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2467 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดใน จ. เชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรก ที่ก่อตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ซึ่งครบรอบ 94 ปี ในปีนี้

วันที่ 14 ก.ค. 2561 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เดินขึ้นดอย ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย และพระบรมธาตุดอยสุเทพ รับเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561” โดยเริ่มพิธีเปิด ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เวลา 05.00 น. นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยและกล่าวเปิดกิจกรรม
โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาน้องใหม่รั้วดำ – เหลือง จำนวนกว่า 7,000 คน เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า และพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนาและให้พรแก่นักศึกษาใหม่ เวลา 09.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
กิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีเป้าหมายเพื่อเดินขึ้นไปสักการะและทำพิธีมอบเข็มนักศึกษาใหม่ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเตรียมงาน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 เพื่อประสานขอความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ปศุสัตว์จ.เชียงใหม่ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ สหกรณ์ลานนาเดินรถ รองคณบดี ผู้แทนรองคณบดี ประธานสภานักศึกษา นายกองค์กรนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ และผู้เกี่ยวข้อง
ลำดับการเดินขึ้นไปยังดอยสุเทพฯ มีดังนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ ,คณะวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ,คณะครุศาสตร์ ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และภาคพิเศษทุกคณะของวิทยาลัย โดยกิจกรรมในปีนี้ มีการแต่งกายเน้นเสื้อสีเหลืองล้วน เพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม “เดินขึ้นดอย ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย และพระบรมธาตุดอยสุเทพ รับเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561” ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง จากการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งยังเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน สู่บ้านหลังที่สอง ที่พร้อมจะอบรมสั่งสอน บ่มเพาะทั้งความรู้และประสบการณ์ชีวิต ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ หรือแม้กระทั่งสำ     เร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น