นักเรียน ร.ร.สองแคววิทยาคม ได้รับรางวัล “เยาวชนสตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กัลยา ดวงพรม นักเรียน ร.ร.สองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ ได้รับรางวัล “เยาวชนสตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ประเภท “เยาวชนสตรีสืบสานศิลป วัฒนธรรมไทย” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ น.ส.ธิดารัตน์ ต๊ะคง นักเรียน ร.ร.สองแคววิทยาคม ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน”วันสตรีไทย”ประจำปี 2561 จัดโดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 14 -15 ก.ค.61 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น