ระวัง!! สารเคมีตกค้าง

ช่วงนี้กระแสข่าวทางสื่อต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องในเรื่องของ สารเคมีตก ค้างในผักและผลไม้ เรื่องนี้ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ให้คำแนะนำว่า การสร้างความปลอดภัยอาหาร จำเป็นต้องควบคุมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ คือแหล่งผลิตและแหล่งนำเข้าสินค้าเกษตร กลางน้ำคือ การค้าส่งค้าปลีก และปลายน้ำคือ ร้านอาหาร ร้านค้าแผงลอยและผู้บริโภค จึงจะปลอดภัยตลอดทั้งวงจร แต่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับผิดชอบดูแลช่วงกลางน้ำและปลายน้ำเท่านั้น มันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ ดังนั้นจึงขอแนะนำประชาชน ในการเลือกซื้อผักสดที่สะอาด ปลอดภัย มีดังนี้คือ
1.ขอให้เลือกซื้อผักสดที่สะอาด ไม่มีคราบดินหรือคราบสีขาวของสารพิษกำจัดสตรูพืช หรือเชื้อรา หรือมีกลิ่นฉุนผิดปกติ หรือเลือกซื้อที่มีรูพรุน เป็นรอยกัดของหนอนแมลง
2.เลือกซื้อผักสดอนามัย หรือผักกางมุ้ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือแหล่งเพาะปลูกที่เชื่อถือได้
3.เลือกซื้อผักที่ปลูกตามฤดูกาล จะมีโอกาสเจริญเติมโตได้ดีกว่าผักนอกฤดูกาล ทำให้ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ย
4.ผัดที่ดีที่สุดคือเลือกกินผักพื้นบ้าน เช่น ผักแว่น ผักหวาน ใบยอ กระถิน ยอดแค ดอกแค หรือผักที่ปลูกเอง
5.ไม่ควรกินผักชนิดเดียวเป็นประจำ ควรกินให้หลากหลายชนิดสับเปลี่ยนกันไป เพื่อร่างกายจะได้รับประโยชน์ทางด้านโภชนาการ และหลีกเลี่ยงการรับสารพิษสะสม แต่ถ้าหากไม่แน่ใจ ผักผลไม้ที่เราซื้อมาบริโภคจะปลอดภัยจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆหรือไม่ ให้นำมาล้างให้ถูกวิธี ก็จะลดปริมาณการปนเปื้อนลงได้
วิธีง่ายๆและเป็นวิธีการแนะนำได้แก่ การลอกเปลือกทิ้ง นำไปแช่น้ำ 10-15 นาที และล้างด้วยน้ำไหลผ่านอีก 2 นาที ซึ่งจากการศึกษาของกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า สามารถลดสารเคมีที่เกาะติดตามผิวผักและผลไม้ได้มากที่สุดถึง ร้อยละ 92 นอกจากนี้ก็มีอีกหลายวิธีในการล้าง เช่น แช่น้ำเกลือ น้ำปูนคลอรีน น้ำส้มสายชู น้ำโซดา จากนั้นให้นำไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ซึ่งวิธีง่ายๆการล้างต่างๆเหล่านี้ มีประ สิทธิภาพในการลดสารเคมีลงได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!