วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการอาชีวะพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง

วันที่ 17 ก.ค.61 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม (โครงการอาชีวะพัฒนา) ประจำปีงบประมาณ 61 ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม  ตามที่ สนง.คณะกรรมการการอา ชีวศึกษา ได้อนุมัติโครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ 61 ให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับผิดชอบซ่อม แซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านอุ๋ง วิทยาลัยฯ จึงมีคำสั่งมอบหมายให้ครูพิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 30 คน ไปปฎิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ
จากนั้น นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผอ.ได้มอบขนมและอาหาร พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกคน ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง ใช้ฝีมือและแรงกาย ทำการซ่อมแซมบ้านพักครู ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรง และตกแต่งสภาพพื้นที่ให้สวยงาม ระหว่างวันที่ 16-25 ก.ค.นี้ ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 

ร่วมแสดงความคิดเห็น