โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ จัดกิจกรรมการประกวด “บันไดดารา หนูน้อยเสียงใส” ระดับปฐมวัย

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผอ.โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานจัดการแข่งขันการประกวด “บันไดดารา หนูน้อยเสียงใส” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้มีเวทีแสดงออก และเพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านการร้องเพลง ทั้งยังส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม อาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น