ศูนย์อุทกวิทยา รายงานปริมาณน้ำสูงขึ้น แต่ไม่ล้นตลิ่ง เขื่อนยังรับน้ำได้อีกมาก

ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน รายงาน วันที่ 20 ก.ค. 61
บริเวณภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงที่อ่อน กําลังลงจากพายุดีเปรสชัน“เซินติญ” (SON-TINH) ปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกชุก หนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ปริมาณน้ำที่แม่น้ำปิงสะพานนวรัฐ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ที่มา: ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!