ด่วน!! ฤทธิ์พายุ“เซินติญ” ส่งผลให้น้ำท่วมไร่นาข้าว 9 หมู่บ้าน อำเภอเร่งช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 ก.ค. 61นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับและ นายสัมฤทธิ์ นามแสง กำนัน ต.แม่ปูคา พร้อมผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง ได้ร่วมออกสำรวจความเสียหายน้ำท่วมได้ไหลหลากมาจากทางทิศเหนือตั้งแต่อำเภอดอยสะเก็ด ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง ซึ่ง ต.แม่ปู อยู่ทางทิศใต้ ทำให้น้ำไหลหลากท่วมไร่นาข้าวของชาวบ้านได้รับความเสียหายจมอยู่ในน้ำ ทางด้านนายสัมฤทธิ์ กำนัน ต.แม่ปูคา ได้เปิดเผยว่า ผลกระทบฤทธิ์ในครั้งของพายุ “เซินติญ” ทำให้ไร่นาข้าวของชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้านจมอยู่ในน้ำไหลหลากประมาณ 8-9 ร้อยไร่ด้วยกัน ข้าวในนาของชาวบ้านกำลังต้นเล็กอยู่ นอกจากนั้นนายสมเดช กันทะทา ผญบ.หมู่ 7 ต.แม่ปูคา ในเขตรับผิดชอบหมู่บ้านติดกับลำแม่ปูคา ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลัก ได้มีผัดตบชวาและเศษไม้ไหลมาติดฝายกั้นน้ำและใต้สะพานล้ำน้ำแม่ปูคาเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมกันกับชาวบ้านผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันเอาผัดตบชวาและเศษไม้ออกจากลำน้ำแม่ปูคา เพื่อให้น้ำไหลหลากได้ไหลสะดวกขึ้น เพื่อไม่ให้น้ำท่วมไร่นาข้าวของชาวบ้าน เป็นเวลานานทุกหมู่บ้านต่างช่วยกันคนไม้ละมือ ลำน้ำแม่ปูคายังระดับสุงอยู่ส่วนทางด้านนายอนุพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ได้ให้การว่า ที่น้ำไหลหลากในครั้งนี้ ทำให้ไหลท่วมไร่นาข้าวของชาวบ้าน ถ้าน้ำท่วมเป็นเวลานานข้าวในไร่นาของขาวบ้านคงเสียแน่นอน หลังจากน้ำลดแล้วจะได้ร่วมกับทางนางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง ออกสำรวจความเสียหายอิกครั้งต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!