วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา

นายประสาร พันธ์ลิมา ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษาทุกแผนก ทุกชั้นปี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
นายประสาร พันธ์ลิมา ผอ.วิทยาลัยฯ กล่าวว่า คณะครู นักเรียน นักศึกษาทุกแผนก ทุกชั้นปี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยได้มอบต้นเทียนให้แต่ละแผนกวิชา จัดตบแต่งต้นเทียนให้สวยงาม แล้วนำไปถวายวัดในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 11 แห่ง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

ได้แก่ วัดเชียงมั่น วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ วัดบ้านปิง วัดพันเตา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดชัยพระเกียรติ วัดผาบ่อง(มังคลาราม) วัดปราสาท วัดดับภัย วัดป่าพร้าวใน วัดมณเฑียร พร้อมนี้ยังได้จัดประกวดขบวนแห่เทียนของแผนกวิชาต่างๆ ประกอบไปด้วย การจัดการแสดงฟ้อนรำนำขบวน จากนักเรียน นักศึกษา ป้ายแสดงออกถึงการยึดมั่น ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชน ซึ่งมีนักเรียน นักศึก ษา คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น