อากาศวันนี้ที่ อ่างขาง

120
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2561  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สูงสุด 22.6 องศา ต่ำสุด 18.5 องศา ยอดหญ้า 17.0 องศา ปริมาณน้ำฝน 4.2 มม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น