รู้จักประเทศลาว ที่เกิดปัญหาเขื่อนแตกจนมีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมาก

ช่วงนี้ธารน้ำใจจากพี่น้องคนไทยได้ระดมกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนลาวที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักจากเหตุการณ์เขื่อนแตก วันนี้เรามารู้จักประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR) อักษรย่อ: สปป.ลาว) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ประชากร 6.85 ล้านคน (2560) ในภาษาอังกฤษ คำว่า “ลาว” ที่หมายถึงชื่อประเทศลาว สะกดว่า “Laos” ส่วนคำว่า “ลาว” ที่หมายถึงคนลาวและภาษาลาวใช้ “Lao” ในบางครั้งจะเห็นมีการใช้คำว่า “Laotian” แทนเนื่องจากป้องกันการสับสนกับ “ชาติลาวที่สะกดว่า Ethnic Lao”ประเทศลาวมีทั้งหมด 18 กระทรวง และ 4 องค์กรเทียบเท่า
ประเทศลาวแบ่งเป็น 17 แขวง และ 1 นครหลวง (ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์) แขวงแต่ละแขวงจะแบ่งเป็นเมือง ซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงของแขวงเรียกว่า เมืองเอกหลายหมู่บ้านรวมกันเป็น เมือง (ก่อนหน้านี้จัดให้หลายหมู่บ้านรวมกันเป็น ตาแสง มีตาแสงเป็นผู้ปกครอง หลายตาแสงรวมกันจึงเรียกว่า เมือง)“คณะกรรมการปกครองหมู่บ้าน” มี “นายบ้าน เป็นหัวหน้า” เป็นผู้บริหารของหมู่บ้าน
“คณะกรรมการปกครองเมือง” มี “เจ้าเมือง เป็นหัวหน้า” เป็นผู้บริหารเมือง
“คณะกรรมการปกครองแขวง” มี “เจ้าแขวง เป็นหัวหน้า” เป็นผู้บริหารแขวง
“คณะกรรมการปกครองนครหลวง” มี “เจ้าครองนครหลวง เป็นหัวหน้า” เป็นผู้บริหารนครหลวง
ข้อมูล : เรียบเรียงจากวิกิพีเดียและอาเซียนไทยด็อทเน็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น