ล้ำไปอีก‼️ มช. ก้าวสู่ “สังคมไร้เงินสด ค่าเทอม-หอพัก-ร้านค้า รองรับการจ่ายผ่าน QR Code

มช. ก้าวสู่ “สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)” ค่าเทอม-หอพัก-ร้านค้า รองรับการจ่ายผ่าน QR Code ได้หมด เริ่มใช้สิงหาคม 2561 นี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการ CMU Smart City เมืองอัจฉริยะ ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society สร้างระบบการจ่ายเงินด้วย QR Code ให้กับภาคบริการภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย มีแผนเริ่มใช้เดือนสิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเงินสด ไปสู่การใช้ระบบบัตรเครดิตหรือเดบิต และการบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ด้วยการสร้างระบบการจ่ายเงินผ่าน QR Code ให้กับทุกภาคบริการและกระจายเครื่องรูดบัตร EDC จำนวน 60 เครื่อง ไปยังหน่วยงานต่างๆที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายชำระค่าบริการในชีวิตประจำวันของนักศึกษาและบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นค่าหอพักนักศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรผ่านรถยนต์ ค่าปรับของสำนักหอสมุด ค่าบ้านพัก รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านถ่ายเอกสารและร้านสะดวกซื้อต่างๆ โดยมีแผนให้ระบบดังกล่าวพร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 หรือประมาณเดือนสิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น