โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มอบรางวัล นักเรียนชนะการแข่งขันยิมนาสติก“น่านเกมส์”

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรายการต่าง ๆ ดังนี้
1.การแข่งขันรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดน่าน
-ประเภทกีฬายิมนาสติกแอโรบิก
– เด็กชายพชรพล ขันแก้ว ชั้น ม.2/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทคู่ผสม
– เด็กหญิงณัฎฐากร ขันแก้ว ชั้น ป.6/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม 3 คน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลหญิง
-ประเภทยิมนาสติกศิลป์
– เด็กหญิงณัฎฐากร ขันแก้ว ชั้น ป.6/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ประเภทอุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทอุปกรณ์คานทรงตัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ประเภทบุคคลอุปกรณ์หญิง
2.การแข่งขัน The 12th Cheerleading Asia International Open Championship The 5th Asian Junior Cheerleading Championship 2018 ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (เข้าร่วมกับสมาคมยิมนาสติกจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนประเทศไทย)
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Cheer Dance
– เด็กหญิงกมลชนก ตระการศิรินนท์ ชั้น ป.4/2
– เด็กหญิงเพียงพอดี อิ่นคำ ชั้น ป.6/2
– เด็กหญิงณัฎฐากร ขันแก้ว ชั้น ป.6/2
3.การแข่งขันกีฬายิมนาสติก รายการกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ อาคารนิมิบุตร กรุงเทพมหานคร
-เด็กหญิงณัฎฐากร ขันแก้ว ชั้น ป.6/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุ 8-11 ปี
-เด็กชายพชรพล ขันแก้ว ชั้น ม.2/3
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 12-14 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น