งานวันรพีเชียงใหม่จัด 6-8 สค.นี้ ร่วมรำลึก”วันพระบิดากฎหมายไทย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องจากในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในรัชกาลที่ 5 ประสูติเมื่อ 21ตค. พ.ศ. 2417 ได้ศึกษาวิชากฎหมาย ณ สำนักไครสด์เชิร์ช มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จการศึกษา
จากนั้นและเสด็จกลับมารับราชการในประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง นายกสภาข้าหลวงพิเศษ ทำหน้าที่ชำระ สะสางกฎหมาย เปลี่ยนแปลง และจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมของประเทศจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ ปรับปรุงศาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง พร้อมปรับปรุงแก้บทกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และวิธีพิจารณาความอาญาใหม่ ให้ระบบกฎหมายของประเทศไทยเจริญมั่นคง เท่าเทียมนานาอารยประเทศมาตราบวันนี้ ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อ 7 ส.ค. 2463 ขณะพระชนมายุได้ 47 พรรษา
ด้วยคุณานุคุณอันยิ่งใหญ่ จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” ในวโรกาสทรงความหมาย มีความสำคัญยิ่งนี้ มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมอันเป็นนิติประเพณีรพีรำลึกซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเกียรติยศในแวดวงวิชาชีพกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมายาวนาน โดยมีองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงทั่วราชอาณาจักร
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้ โดยช่วง 6 – 8 สค.จะมีกิจกรรมส่งเสริมสินค้าราคาประหยัดจากหน่วยงานราชการ อาทิ การขายทอดตลาดทองคำ จากสนง.บังคับคดี, สินค้าจากกรมราชทัณฑ์ ตลอดจน ชุมชนเกษตร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สินค้าราคาย่อมเยาว์จากห้างร้าน ภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก บริเวณรอบบริเวณศาลจังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 7 สค.นั้นตั้งแต่เวลา 07.00น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล ฯ หน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่พิธีทางศาสนา ณ ปะรำพิธีหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ ช่วง 08.45 น.พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนักกฎหมาย ทายาทพระองค์ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีน ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ ผู้ร่วมงานแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการตามสังกัด ชุดสุภาพ เวลา 09.45 น. เปิดนิทรรศการ มีการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย ในเวลา13.00 น. เริ่มแข่งขันกีฬาฟุตบอล ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (สนาม 2) เวลา18.00 น. เริ่มงานเลี้ยงภาคกลางคืน ณ โรงแรม 700 ปี เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น