จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน

จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หลังฝนตกหนักหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเกือบ 200 หมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2561 นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2561 ที่ผ่านมา จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาประกาศเขตการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การออกประกาศดังกล่าว มาจากกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ช่วงเดือน ก.ค.2561ที่ผ่านมา และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้อำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อ.ขุนยวม ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 21 หมู่บ้าน อ.เมือง 6 ตำบล 34 หมู่บ้าน อ.สบเมย 6 ตำบล 38 หมู่บ้าน อ.ปางมะผ้า 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน อ.ปาย 5 ตำบล 26 หมู่บ้าน อ.แม่สะเรียง 7 ตำบล 46 หมู่บ้าน และ อ.แม่ลาน้อย 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน รวม 194 หมู่บ้าน ผลกระทบที่ได้รับความเสียหาย เช่น ถนนเส้นทางหลัก และถนนเส้นทางรอง พื้นที่ทางการเกษตร ฝาย บ้านเรือนราษฎร ซึ่งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ จ.แม่ฮ่องสอน ( ก.ช.ภ.จ.มส.) มีมติเห็นชอบประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น