วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมงานโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชย์ภาคเหนือ

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักศึกษา เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา นำผลงาน เข้าร่วมงานโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชย์ภาคเหนือ และพิธีลงนามจับคู่ธุรกิจ

พร้อมร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนผลงานสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ให้สามารถจำหน่าย ได้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น