ขนส่งเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ ขนส่งเชียงใหม่รวมพลังแห่งความภักดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล การบริจาคครั้งนี้เป็นครั้งที่ 35 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนัก งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดังนั้น จึงเชิญพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ดังเช่นที่ผ่านมา
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ 1 เมษายน 2561 ตรงกับวันข้าราชการพลเรือน และวันสถาปนากระทรวงคม นาคม ครบรอบ 107 ปี และวันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๑ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 63 พรรษา มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 55 ราย ได้รับโลหิตจำนวน 41 ยูนิต คิดเป็นปริมาตร 16,400 ซีซี สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระ คุณทุกท่าน ที่มาร่วมบริจาคโลหิตมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 97 ราย โลหิตจำนวน 76 ยูนิต คิดเป็นปริมาตร 30,400 ซีซี  

ร่วมแสดงความคิดเห็น