จัดระเบียบผู้ประกอบการค้า “ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)” ทน.ลำปาง

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายก ทน.ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการค้าขาย ภายในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) เพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าภายในตลาดและการสัญจร บริเวณถนนโดยรอบ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ทน.ลำปาง 

ร่วมแสดงความคิดเห็น