โปรดเกล้าฯ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้บริหาร นำดอกไม้และกระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ในในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกวาระหนึ่ง ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.เมื่อวานนี้ (7ส.ค.2561)

ร่วมแสดงความคิดเห็น