จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน อำเภอบ้านธิ ตามโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มแม่บ้าน ไทลื๊อ อำเภอบ้านธิ ให้สามารถพัฒนา เมนูอาหาร ท้องถิ่นเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ที่มาเยือนอำเภอบ้านธิ ตามโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันนี้ ( 8 สิงหาคม 2561 ) ที่อุโบสถบ้านแพะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้ จัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้การพัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่น ( อาหารหารถิ่นรสไทยแท้ ตามนวัตวิถี ) แก่กลุ่มแม่บ้าน ไทลื๊อ อำเภอบ้านธิ ตามโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแพะ ม.11 บ้านป่าเหียง ม. 13 ต.บ้านธิ และ บ้านห้วยยาบ ม.2 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เข้ารับการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีเชฟ จาก โรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี กรุงเทพฯ มาให้คำแนะนำ แก่ กลุ่มแม่บ้านในการ จัดเตรียม วัตถุดิบท้องถิ่นที่จะต้องคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมถึงปรับปรุงรสชาติ ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น โดยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และ ผู้แทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคเอกชน ในจังหวัดลำพูน ได้ร่วม ชมการปรุงอาหาร และ ชิมอาหาร ในบรรยากาศ พื้นบ้าน รายล้อมไปด้วย พื้นที่ธรรมชาติทุ่งนา และแปลงผักของชาวบ้านที่ยึดอาชีพทำการเกษตร สำหรับ อุโบสถ บ้านแพะ ตำบลบ้านธิ แห่งนี้ เป็นสถานที่ ประกอบพิธีทางศาสนา และตานก๋วยสลากของชุมชนในวันออกพรรษาของทุกปี เพื่อแสดงความระลึกถึง และ อุทิศส่วนกุศลแก่ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ คาดว่าก่อสร้างในช่วง ก่อนที่ชาวไทลื๊อ สิบสองปันนา จะอพยพเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิต อีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น