เทศกิจเชียงใหม่ลุยรื้อป้ายรอบคูเมือง และถนนห้วยแก้ว

วันที่ 8 สิงหาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจ 705 ทำการจัดเก็บป้ายที่หมดอายุการติดตั้ง และป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตเสียภาษี ลักลอบติดตามที่ทางสาธารณะ ถนนดอยสะเก็ดเก่า, ถนนรอบคูเมืองเขตเมืองเก่า, ถนนห้วยแก้ว

ซึ่งป้ายกองโจรเหล่านี้ อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการบดบังทัศนวิสัย ป้ายโฆษณาเหล่านี้ จะรู้จักกันในชื่อเรียกว่า “ป้ายกองโจร” โดยส่วนประกอบหลักคือ โครงไม้ และผ้าไวนิล นิยมนำไปติดตั้งตามสถานที่ที่ทุกคนพลุกพล่านและผู้ที่สัญจรไปมา เช่น ตามข้างถนนต่างๆ หรือ ข้างทาง รวมไปถึงตามตรอกซอกซอยต่างๆ ซึ่งสื่อประเภทนี้ ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการ ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และที่สำคัญราคาไม่แพงมากนัก หากเทียบกับวิธีโฆษณาวิธีอื่น

การติดตั้งป้ายกองโจรนั้น ไม่สามารถติดตั้งโดยพละการแต่ต้องขออนุญาต จากเทศบาลเสียก่อน โดยจะต้องเสียภาษีอย่างถูกต้อง ถึงจะสามารถติดตั้งได้ ป้ายกองโจรที่ขออนุญาตติดตั้งในเขตเทศบาลนั้น สามารถสังเกตได้ง่ายๆ คือ จะมีตราประทับที่หน่วยงานราชการออกให้ สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย แต่ถ้าป้ายไหนไม่มีตราประทับ ส่วนใหญ่จะลักลอบติดโดยผิดกฎหมาย และที่สำคัญหากนำไปติดตั้งข้างถนนหลวง ส่วนมากจะผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535

ทางเทศบาลจะได้ออกตรวจตรา ในพื้นที่อย่างเข้มข้นหากพบว่า มีผู้ประกอบการรายใด ติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดระ เบียบ และไม่ได้ขออนุญาตจากเทศบาลอย่างถูกต้อง รวมทั้งป้ายไวนิล (ป้ายกองโจร) จะดำเนินการรื้อถอนให้หมด เพื่อให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าอาศัย และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว.

ร่วมแสดงความคิดเห็น