อบจ.เชียงใหม่ ฝึกอบรมทิศทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุรุ่น 1

 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดการอบรมทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทิศทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค.2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นแรกจำนวน226คน จาก12 อำเภอ ก่อนที่จะนำคณะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ จ.เชียงราย โดยเข้าเยี่ยมชมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การดำเนินงานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่3นครเชียงราย ชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ตะวันฟาร์ม) ชมงานศิลปะ วัฒนธรรมวัดร่องขุ่น ส่วนการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในรุ่นที่2 อีก13อำเภอ มีขึ้นระหว่างวันที่14-16 ส.ค.2561 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น