โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2561 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา เป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 87 รูป พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี จากนั้นมี นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้และวางพานพุ่มถวายสักการะเบื้องหน้าพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้แทนสภานักเรียนและผู้แทนนักเรียนทั้ง 5 คณะ วางพานพุ่มถวายสักการะพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชฯกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และการรำถวายพระพร โดยนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต่อจากนั้นผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย คณะครู บุคลากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมแสดงความคิดเห็น