เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่อาคารนักพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เป็นประธาน นำข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวาย ราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ได้นำข้าราชการของหน่วยกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระแม่ของแผ่นดิน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นข้าราชการทุกคนก็ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร

ร่วมแสดงความคิดเห็น