วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพุทธิโศภน เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรับกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี ประจำปี 2561 โดยมีนายบุญเลี่ยว หินศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ณ สนามโรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น