นางสุภาภรณ์ ตรีวัฒนาวงศ์ รักษาการประธานอุปถัมภ์ มูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายถาวร ศรีน้ำโท้ง เจ้าหน้าที่ดูแลสถานปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นผู้มอบ แพมเพิส 20 แพค แพคละ 28 ชิ้น และนมหีบเล็ก 2หีบ รวมทั้งสิ้น 7,580.- บาท ให้กับ ผู้สูงอายุที่พักพิงและผู้สูงอายุติดเตียง ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น