วันที่ 10 ส.ค.2561 นายเอกชัย สายหยุด รักษาราชการนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้เป็นประธานในการเปิดการอบรม และมี นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายศิลปชัย ตุ้ยเต็มวงค์ ผจก. PEA สันทราย และนายไวยวิทย์ ศรีบุญยวง นักปฎิบัติการเทคนิคระดับ 9 ผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
สำหรับการอบรมในวันนี้เป็นการอบรมตาม“โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ” เป็นโครงการฯ หนึ่งที่สำคัญของงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่ดำเนินการควบคู่กับภารกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเริ่มดำเนินการจัดงานตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PER) ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน100 คนที่ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น