อบต.ศรีถ้อย นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561นางสาวศิริรัตน์ สันธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกให้ทุกส่วนราชการช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ราชการ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ และแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของบุคลากรภาครัฐ โดยเริ่มต้นทำความสะอาดที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย และภายในสำนักงาน รวมทั้งมีการตัดตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น